De Emmese Boule 
Boule is goed voor iedereen

Privacy verklaring

De (leden)administratie  verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken van u de volgende gegevens: Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Geslacht. De zogeheten NAWTGE-gegevens. Daarnaast verwerken wij als gegeven: Het licentienummer en de bankrekening (IBAN) voor de jaarlijkse contributie.
De Emmese Boule verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Inning van de contributie
  • Verzending van nieuwsbrieven
  • Verzending van uitnodigingen voor ledenraadpleging en ALV’s
  • Samenstelling wedstrijdlijsten
  • Telefoneren en mailen
  • Felicitaties bij verjaardag

Indien u deelneemt aan evenementen of wedstrijden kunnen uw voornaam en naam, uw geslacht en uw licentienummer worden genoteerd. Uitslagen van wedstrijden en verslagen van evenementen en foto’s kunnen worden gepubliceerd in het clubhuis, het lokale nieuwsblad, en op onze website.
Hoe lang we gegevens bewaren
De Emmese Boule zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap van onze vereniging worden uw gegevens uit de administratie verwijderd.
Delen met anderen
Uw NAWGTE[1]-gegevens worden doorgegeven aan de NJBB voor het licentiebeheer. De Emmese Boule verstrekt verder nooit persoonsgegevens van leden aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@emmeseboule.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij twijfel omtrent de aanvraag een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Voor uw privacybescherming vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De Emmese Boule zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
De Emmese Boule neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van onze vereniging of via info@emmeseboule.nl. De Emmese Boule heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL)