Wie zijn wij

ook te vinden op:

Facebook

Het Jeu de Boule, ook wel petanque genoemd, is in Nederland één van de sporten die snel terrein winnen. Officieel zijn ruim tienduizende spelers en speelsters via erkende bondsclubs bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) geregistreerd.

Natuurlijk zijn er redenen waarom de pétanquesport zo populair geworden is. Het is wellicht de meest sociale sport die men bedenken kan.

Jonge en oudere mannen en vrouwen spelen met of tegen elkaar, leeftijd en sekse zijn dus geen probleem. Men mag deze sport ook als een familiesport beschouwen. Ook gehandicapten kunnen met aanpassingen van spelregels, aan het pétanque deelnemen. Men kan pétanque het hele jaar door spelen, er zijn zowel buiten als binnen accomodaties.

Pétanque is een teamsport, waarbij de inbreng van elke speler medebepalend kan zijn voor het resultaat tijdens een wedstrijd. Als men een beetje thuis is in het  pétanque spel  zal men snel ervaren dat het een boeiende sport is. Men kan pétanque beoefenen als wedstrijdsport door deelname aan de door de NJBB georganiseerde competities, maar men kan ook zuiver recreatief  spelen. Naast het aanschaf van spelmateriaal en afdracht van de clubcontributie brengt deze sport weinig kosten met zich mee, geen wonder dus dat deze sport in Nederland een grote populariteit geniet.

De Emmese Boule vereniging beschikt  over een groot speelveld en een boulehal met 15 banen. Tevens beschikt de vereniging over een ruime kantine waar men voor zeer redelijke prijzen een kop koffie, thee of frisdrank kan verkrijgen.

Onze openingstijden:  Elke middag van 13 uur 30 tot  ± 16 uur 30

Contributie:
Lidmaatschap  € 60 per jaar
Te voldoen voor 1 januari op bankrekening nummer :
NL43INGB0002255466 ten name van de Emmese Boule.